Inrichting van een nieuw familiehuis


In 2017 heeft Stichting Tibetfonds met het mooie bedrag van 10 duizend euro de inrichting
van een nieuw te bouwen familiehuis gefinancierd. Het huis kunnen we nog niet laten
zien, want er is eerst begonnen met het bouwrijp maken van het terrein, een hele grote
klus zoals je je voor kunt stellen in het hoge en bergachtige gebied.