Studiefonds 2018 Projecten in Jhmatse Gatsal

 

Begin 2018 heeft Stichting Tibetfonds in overleg met de contactpersonen in Jhamts Gatsal opnieuw € 10.000 overgemaakt. Dit keer voor de sponsoring van een fonds voor jongeren uit Jhamtse Gatsal die gaan studeren. Onze inleg is het startkapitaal voor dit fonds waaruit met name de reizen en het schoolgeld betaald zullen worden.