Een nieuwe bakkerij oven voor TCV Lower Dharamsala.

 

Begin 2016 werd steeds duidelijker dat een delegatie van het bestuur op korte termijn een bezoek zou gaan brengen aan Dharamsala. Ze zouden onze contactpersoon Lobsang Lotsomo ontmoeten en met haar de doelstellingen van het Tibetfonds bespreken, opdat een nauwe en constructieve samenwerking opgebouwd kan worden. We besloten om met de keuze voor nieuwe projecten te wachten totdat de bestuursleden terug zouden zijn en verslag konden doen van hun ervaringen.

Uit hun verslag bleek dat de kinderdorpen in de toekomst vermoedelijk de enige plek op aarde zullen zijn waar Tibetaanse kinderen de Tibetaanse cultuur onderwezen kunnen krijgen. Fysiek is er in de wereld geen andere plek.  Hierdoor begrepen we als bestuur hoe belangrijk de gebouwen en het onderhoud eraan zijn. Immers, zonder behuizing geen woning of onderwijs. In het barre klimaat van Noord-India hebben gebouwen ook het een en ander te lijden. En dat heeft ook zijn weerslag op infrastructuren zoals die voor elektriciteit en WIFI. Daarom leverden we al eerder een bijdrage aan de aanschaf voor generatoren voor het computerlab in Dharamasala. De aanschaf van een broodnodige, maar zeer dure generator, zo’n € 60.000, konden we helaas nog niet financieren.

Na de zomermarkt die weer zeer succesvol was, hebben we in overleg met Lobsang gekozen voor vier projecten, waaronder de broodjesoven.

Lobsang liet ons weten dat de staf en de kinderen al meerdere jaren op een nieuwe oven wachtten. Ze waren echt heel blij dat met onze financiering de nieuwe oven aangeschaft kon worden en dat alle broodjes weer zelf gebakken kunnen worden.