Riglam interactie met monniken – Dialectiek in Selakui


De Dalai Lama heeft zich altijd sterk gemaakt voor het behoud van de Tibetaanse taal en
cultuur voor de jongere generaties. Zo’n tien jaar geleden inspireerde hij de schoolbesturen
van de TCV’s om Riglam / Dialectiek hier expliciet voor in te zetten. In 2017 werden alle
onderwijzers van de TCV scholen nog eens extra bijgeschoold op Riglam / dialectiek. De
leerlingen krijgen vanaf de basisschool al les in dialectiek volgens de Riglam. Ook worden
voor de oudere studenten regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waar zij volgens de
Boeddhistische dialectiek met elkaar in debat gaan.

Klik hier voor de foto's.