"Geluk is niet iets

kant en klaars.

Het ontstaat vanuit

je eigen daden"

 

 

Dalai Lama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANBI  ANBI verklaring

Stichting Tibetfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het Tibetfonds geen belasting hoeft te betalen over de inkomsten en donateurs gebruik kunnen maken van gunstige belastingregels voor zowel particulieren als bedrijven. Stichting Tibetfonds voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan een ANBI. 

Om aan de administratieve verplichtingen te voldoen, publiceert stichting Tibetfonds elk jaar een financieel jaarverslag en een jaarplan:

Financieel jaarverslag 2017 

Financieel jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2013

Jaarplan Stichting Tibetfonds 2018

Jaarplan Stichting Tibetfonds 2017 

Jaarplan Stichting Tibetfonds 2016

Jaarplan Stichting Tibetfonds 2015

Jaarplan Stichting Tibetfonds 2014