"Geluk is niet iets

kant en klaars.

Het ontstaat vanuit

je eigen daden"

 

 

Dalai Lama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANBI

ANBI verklaring

Stichting Tibetfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het Tibetfonds geen belasting hoeft te betalen over de inkomsten en donateurs gebruik kunnen maken van gunstige belastingregels voor zowel particulieren als bedrijven. Stichting Tibetfonds voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan een ANBI. Deze voorwaarden zijn:

  • Stichting Tibetfonds zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.
  • Stichting Tibetfonds heeft geen winstoogmerk
  • De bestuurders van stichting Tibetfonds voldoen aan de integriteitseisen
  • De bestuurders van stichting Tibetfonds beschikken niet over het vermogen van het fonds, alsof het hun eigen vermogen is. Er is sprake van gescheiden vermogen.
  • De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van stichting Tibetfonds. Het eigen vermogen blijft beperkt.
  • De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun inzet en activiteiten, noch vacatiegelden. In beperkte gevallen kan sprake zijn van een onkostenvergoeding.
  • Stichting Tibetfonds heeft een actueel beleidsplan.
  • Stichting Tibetfonds heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. Het fonds streeft naar 100% besteding.
  • Indien Stichting Tibetfonds wordt opgeheven, zal het geld dat overblijft worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
  • Stichting Tibetfonds voldoet aan de administratieve verplichtingen.

Om aan de administratieve verplichtingen te voldoen, publiceert stichting Tibetfonds elk jaar een financieel jaarverslag en een jaarplan:

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2016

Jaarplan Stichting Tibetfonds 2014

Jaarplan Stichting Tibetfonds 2015

Jaarplan Stichting Tibetfonds 2016

Jaarplan Stichting Tibetfonds 2017