Riglam interactie met monniken – Dialectiek in Selakui