Just one small positive thought in the morning,

can change your whole day.

 

 

Dalai lama

Tibetan Children Villages (TCV) / Tibetaanse kinderdorpen

 

Stichting Tibetfonds ondersteunt projecten waarmee de doelstelling, het helpen van Tibetaanse kinderen die opgroeien in ballingschap, concreet gemaakt kan worden. 

We onderhouden hiervoor direct en regelmatig contact met de verschillende Tibetaanse Kinderdorpen die sinds de jaren '50 in India zijn ontstaan.

In deze dorpen groeien duizenden Tibetaanse kinderen op. Zij leven vaak noodgedwongen gescheiden van hun ouders, die dikwijls in Tibet moesten achterblijven. Deze ouders hebben hun kinderen over de Himalaya laten vluchten naar India om hen in staat te stellen, buiten het door China bezette Tibet, een betere en veiliger opvoeding, scholing en toekomst te krijgen.

Uit respect voor deze ouders en hun kinderen dragen we bij aan de financiering van diverse projecten in de Tibetaanse Kinderdorpen.